Ynglyn

Mae 2017 yn nodi canmlwyddiant y Chwyldro Rwsieg ac mae sefydliadau celfyddydol ar draws Cymru yn llunio tymor o berfformiadau a digwyddiadau yn y cydweithrediad cyntaf o'i fath, a oedd yn dal y ffrwydrad cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod, a chysylltiadau hanesyddol Cymru gyda Rwsia ar yr adeg honno.

CONSORTIWM TYMOR RWSIA 17

Mae’r sefydliadau partner R17 yn cynnwys:

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Canolfan Ffilm Cymru 

Canolfan Gelfyddydau Chapter 

Canolfan Mileniwm Cymru 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru 

Cyngor Prydeinig 

Ffilm Cymru Wales 

Ffotogallery 

Living Picture Productions

Y Mavron Quartet 

Neuadd Dewi Sant 

Opera Cenedlaethol Cymru 

Paul Jenkins

Prifysgol Caerdydd 

Sinfonia Cymru  

Theatr Iolo  

Theatr y Sherman 

Touch Trust 

Mae’r ymgyrch gyfathrebu yn cael ei redeg gan yr Orchard Media and Events Group, a gyfarwyddodd gwyl Dylan Thomas 100 yn 2014. 

Cynhyrchydd tymor R17 yw Andrew Miller, Pennaeth Rhaglenni yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Cynhyrchydd R17 yw’r Ymgynghorydd Celfyddydau llawrydd, Laura Drane ac mae'r tymor wedi ei gynhyrchu gyda chymorth Cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae R17 yn dymor o ddigwyddiadau diwyllianol sy’n uwch oleuo hanes dylanwadol Rwsia tu hwnt i wleidyddiaeth.

R17.cymru
#R17