Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd

Date: 01/05/2017 to 31/05/2017

Mae’r gan mlynedd diwethaf wedi gweld newidiadau dramatig a phellgyrhaeddol i'r ffordd yr ydym yn byw – yn dechnolegol, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol. Fe groesawodd y chwyldro yn Rwsia yn 1917 oes aur moderniaeth, mewn byd o hyd wedi’r rannu gan anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol, rhyfel a chynnwrf gwleidyddol, gan gynnwys y ffordd hir i ryddid ac annibyniaeth ar gyfer y rhai oedd yn byw o dan reol drefedigaethol. Ar ôl 1945 gwelodd y gwaith o ailadeiladu Ewrop a chenhedlaeth y ‘Baby Boomers’ newidiadau pwysig mewn gweithgynhyrchu a thwf prynwriaeth torfol, y mudiad hawliau sifil, y chwyldro diwylliannol, y chwyldro rhywiol, ffeministiaeth, y chwyldro gwyrdd, y chwyldro digidol, perestroika ac yr hyn a elwir y 'chwyldro melfed', ynghyd â chwymp Wal Berlin, a ddaeth y Rhyfel Oer i ben.

Mae newid chwyldroadol yn gofyn am herio’r drefn sefydledig, protest a gwrthryfel, risg ac arbrofi, syniadau newydd ac ideolegau, a phrosesau trawsnewidiol. Mae'r gwrthryfeloedd diweddar yr ‘Arab Spring’ yn ein hatgoffa, serch hynny, pa mor chwerw a hir gall y frwydr chwyldroadol fod.

Bydd Diffusion 2017 yn archwilio newidiadau chwyldroadol yn ein bywydau drwy brism ffotograffiaeth a chyfryngau lens, gan edrych ar sut mae technolegau delweddu ffotograffig a digidol wedi cynhyrchu arferion rhyngddisgyblaethol newydd a dulliau eraill o fynegiant artistig. Bydd Diffusion yn cynnig rhaglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyriadau, dangosiadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn gofodau ffisegol a lleoliadau rhithwir. Mae’r cyffro o gymryd rhan yn uniongyrchol yn yr wyl, a'r cyrhaeddiad rhyngwladol a gwelededd y digwyddiad yn gwella ymhellach drwy gyhoeddiadau printiedig ac ar-lein, gwefannau, cynnwys ffonau symudol a thrafodaethau ar lwyfannau cyfryngau.