Dying For It gan Moira Buffini

Date: 07/02/2017 to 14/02/2017
Venue: Theatr Bute Theatre, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Royal Welsh College of Music and Drama
Time: 14:30 & 19:30

Cyfarwyddir gan Dave Bond

 “Y dyddiau hyn dim ond y meirw gaiff ddweud beth mae’r byw yn ei feddwl.”

Yr Undeb Sofietaidd yn y 1920au yw’r cyfnod, a’r wlad dan reolaeth Joseph Stalin. Mae Seymon yn ŵr tlawd, diwaith, gorthrymedig sy’n byw mewn coridor slym dinesig. Ond ddim am yn llawer hwy, gan ei fod wedi penderfynu rhoi diwedd ar ei fywyd ei hun. Wrth i’r newyddion am benderfyniad Seymon i ddod â’i fodolaeth druenus i ben ledaenu, daw’n ganolbwynt sylw sawl comrad sy’n ceisio ei berswadio i farw yn enw eu hachos teilwng hwy. Mae addasiad chwim, doniol ond ffyddlon i’r gwreiddiol Moira Buffini o glasur Rwsiaidd yn taflu matsien esgeulus i flwch o dân gwyllt.

Matinee ychwanegol: Mercher 8 & Llun 13 Chwefor, 2.30pm. Dim perfformiadau ar Sadwrn 11 Chwefror na Sul 12 Chwefror

Tocynnau: £13, £11 consesiynau (Dan 25 oed £6)

Mae Moira Buffini yn Gyn-fyfyriwr gwobrwyedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn ddiweddar daeth yn Gymrawd y Coleg.