Enthusiasm

Date: 01/07/2017
Venue: Redhouse, Old Town Hall, High Street, Merthyr, CF47 8AE
Time: 12:00

Prosiect gan Victoria Donovan a Stefhan Caddick

Mae Enthusiasm yn stori am fudo rhwng Merthyr Tudful a Wcráin; y 1860au hyd heddiw. Mae’r digwyddiad celfyddydol arloesol, rhyngddisgyblaethol, un-dydd yma yn dwyn ynghyd cerddorion, aelodau o'r gymuned, archifwyr a haneswyr i gymryd golwg radical ar gyfnod anadnabyddus hanesyddol sy'n cysylltu Merthyr a Chymoedd De Cymru i'r Donbas yn yr Wcráin ac yn gofyn sut y mae etifeddiaeth y gorffennol hwn yn parhau i atseinio yn ein tirwedd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol heddiw.

Ym 1869, sefydlodd y diwydiannwr Cymreig John Hughes y dref lofaol, Donetsk yn Nwyrain yr Wcráin, gan ddechrhau ton o ymfudo o Dde Cymru i Ddwyrain Ewrop. Ym 1917 gyda Chwyldro Rwsia yn agosáu gwelwyd dihangfa chwim y diwydianwyr a oedd wedi dilyn Hughes, yn ofnus o'r eplesu chwyldroadol. 100 mlynedd yn ddiweddarach, yn y presennol, mae Wcráin a'r Donbas unwaith eto yn ganolfan o wrthdaro treisgar sydd wedi arwain at y dadleoli mewnol o dros filiwn o bobl.

Bydd Enthusiasm dod yn fyw rhai o elfennau'r stori hynod ddiddorol ac amserol hon, drwy ffilm, cerddoriaeth, delweddau, bwyd a thrafodaeth. 

Ymunwch â ni!

Mae Enthusiasm yn cynnwys:

• Cyflwyniad a darlleniad gan Dr Victoria Donovan (Darlithydd mewn Rwsieg, Prifysgol St Andrews)

• Perfformiad o ddetholiad o lythyrau gan bobl mudol trwy leisiau lleol a diasporan.

• Arddangosfa o ffotograffau hanesyddol o Donetsk o Archifau Morgannwg a delweddau cyfoes gan y ffotograffydd Wcreineg, Alexander Chekmenev

• Rhaglen o weithdai a gweithgareddau 

• Sgrinio: Enthusiasm: Symffoni Donbas (1931) gan y gwneuthurwr ffilm chwyldroadol Wcreineg, Dziga Vertov gyda sgôr gwreiddiol newydd wedi’i pherfformio'n fyw gan y cyfansoddwr, Simon Gore.


Delwedd o gasgliad yr Austrian Film Museum 

Ehangwyd y Ffram gan Georg Wasner