Russian Gems

Date: 15/02/2017
Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
Time: 13:15

Cyfansoddodd Tchaikovsky gyfres o berlau bychan Y Tymhorau ym 1875-6. Mae pob darn wedi’i enwi ar ôl mis o’r flwyddyn ac ymddangosodd pob yn rhifyn y mis perthnasol o gylchgrawn cerddoriaeth St Petersburg. Mae’r casgliad hyfryd hwn yn dangos dawn aruthrol Tchaikovsky ar gyfer melodi, ac yn aml caiff rhannau unigol eu clywed fel encorau datganiadau neu mewn trefniannau ar gyfer offerynnau eraill. Heddiw cewch glywed y flwyddyn gyfan wrth i ddeuddeg myfyriwr piano CBCDC ddod ynghyd i chwarae campwaith atgofus a chyfareddol Tchaikovsky.

Tocynnau: £6 ymlaen llaw £8 ar y dydd. Gallwch hefyd gael eich tocyn cyngerdd, cwpanaid a chacen am £9 ymlaen llaw.