Neo-glasurol Rwsiaidd

Date: 18/10/2017
Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
Time: 13:15


NEO-GLASUROL RWSIAIDD: Cerddorfa Siambr Coleg Brenhinol Cymru

Stravinsky Concerto yn Eb, Dumbarton Oaks

Prokofiev Symffoni Rhif 1 yn D


1917: wrth i Rwsia blymio i’r Chwyldro a’r tyrfaoedd yn llenwi’r strydoedd, eisteddodd y Sergei Prokofiev ifanc i lawr ac ysgrifennodd symffoni debyg i’r hyn fyddai Haydn a Mozart wedi ei hysgrifennu! 100 mlynedd yn ddiweddarach mae’r Symffoni Glasurol yn dal i fyrlymu â ffraethineb, egni a drygioni - diweddglo hyfryd i’r cyngerdd awr ginio cwbl Rwsiaidd hwn a’r cymar perffaith i Dumbarton Oaks, dynwarediad digyffro hyfryd Stravinsky o Bach. 

Tocynnau £6 ymlaen llaw, £8 ar y dydd