Cyrfes Piano Rhyngwladol Steinway: Tamara Stefanovich

Date: 05/03/2017
Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
Time: 14:00

Bach (trefn. Busoni) Chaconne, BWV 1004

Kurtag Darnau o Jatekok

Liszt Amrywiadau ar ‘Weinen, klagen, sorgen, zagen’

Rachmaninov Etude-tableau, Op 33, Rhifau 1 a 2

Ligeti Etudes Rhifau 2, 3, 8, 10, 13 a 15

Rachmaninov Etude-tableau, Op 39, Rhifau 1, 4, 8 a 9

"Rwy’n ceisio cymysgu’r gorffennol â’r presennol", meddai’r pianydd o Iwgoslafia Tamara Stefanovich, sydd wedi’i galw’n ‘ddewines ddeheuig’ yr allweddellau. Mae ei datganiadau wedi’u seilio ar eithafion: purdeb Bach ochr yn ochr â disgleirdeb Liszt; dyfnder emosiynol cynhenid Rachmaninov nesaf at ffantasi fywiog Ligeti. Mae ei hymgysylltiad tanbaid â’r gerddoriaeth yn gwneud ei pherfformiadau yn ddigwyddiadau y mae disgwyl eiddgar amdanynt ymhlith ei dilynwyr. Bydd ei datganiad yng Nghaerdydd yn cyfuno dawn dra-rhagorol Rachmaninov gydag Études Ligeti - o bosibl y gerddoriaeth bwysicaf ar gyfer y piano yn ystod y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf..

Tocynnau: £15-£19