Soirée Haf a Chyfle Unigryw i Gael Rhagflas o’r tymor i ddod

Date: 04/08/2017
Venue: Dance House, Wales Millennium Centre
Time: 19:00


Ymunwch â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Awst mewn noson chwyldroadol o ddawns nodedig, gwinoedd bendigedig a chwmni rhagorol. 

Mae Marcos Morau, "Un o sêr byd dawns gyfoes ar hyn o bryd " yn gweithio yn y DU am y tro cyntaf y tu hwnt i Lundain. Bydd ei ddarn newydd Tundra yn cael ei greu gyda ChDCCymru a’i berfformio fel rhan o’n sioe ysblennydd P.A.R.A.D.E ym mis Hydref.

Byddwch ar flaen y rhes ar gyfer ein perfformiad rhagolwg dethol o Tundra gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn gyda Marcos Morau a’r Cwmni. Bydd y noson yn parhau yn haul teras to ein hadeilad gyda phrofiad o flasu gwin dan arweiniad ein partneriaid corfforaethol CPA’s Wine.

Bydd holl elw’r noson yn mynd tuag at ddatblygu gwaith estyn allan y Cwmni i gyflwyno dawns i gymunedau ledled Cymru. 

Mewn partneriaeth gyda CPA’s Wine.