The Cherry Orchard

Date: 13/10/2017 to 28/10/2017
Venue: Theatr y Sherman / Sherman Theatre; Caerdydd / Cardiff
Time: 14:00; 19:30

Theatr y Sherman yn cyflwyno

CLASUR RWSIEG, WEDI’I AIL-WEITHIO AR GYFER AMSER MWY TYMHESTLOG.

Mae Bloumfield yn eistedd ar arfordir heulog de Sir Benfro; hen faenordy enfawr, dadfeiliedig lle magodd Rainey ei phlant, wedi'i hamgylchynu gan draethau euraidd a pherllannau gwyrddlas ir. Ond marwolaeth ei mab annwyl a’i gŵr a yrrodd Rainey i ffoi i Lundain, gan adael yr hyn oedd yn weddill o'i theulu. Yn awr, gyda'r banc bygwth adfeddiannu, llusgodd merched Rainey hi yn ôl i Bloumfield. Bydd yn rhaid i Rainey i wynebu ei ysbrydion - a'i merched cynddeiriog - neu golli popeth.

Un o'r dramâu gorau erioed a’i hysgrifennwyd yn fuan cyn y chwyldro yn Rwsia, mae comedi Chekhov yn portreadu byd ar drothwy cynnwrf cymdeithasol. Mae'n astudiaeth ffraeth, tosturiol o ddiffygion dynoliaeth a'n gwrthodiad i wynebu'r hyn sydd o flaen ein llygaid. Mae'r ailweithio radical gan yr awdur Gary Owen a chyfarwyddwr Rachel O'Riordan yn gosod y ddrama yn y 80au cynnar ym Mhrydain, ar drothwy chwyldro arall - trefn Thatcher, a ysgubodd ymaith y consensws ar ôl y rhyfel a greodd y wlad yr ydym yn byw ynddo heddiw.

Ail-weithio gan Gary Owen

Cyfarwyddwraig Rachel O’Riordan

Dylunydd Kenny Miller

Dylunydd Goleuo Kevin Treacy

Cyfansoddwr a Dylunydd Sain Simon Slater