The Government Inspector

Date: 13/07/2017 to 15/07/2017
Venue: Theatr y Sherman / Sherman Theatre
Time: 19:30

Gan Nikolai Gogol

Addasiad newydd gan David Harrower 

Cyfarwyddwr Anna Poole

Dylynudd Buddug James JonesPan mae Maer tref fechan yn Rwsia yn clywed bod Arolygydd Llywodraethol cudd wedi cyrraedd, fe ddatgenir cyflwr o argyfwng. Ymdrecha swyddogion yn wyllt i gelu unrhyw olion o farusrwydd, llwgrwobrwyo a llygredigaeth. Ynghanol yr holl anrhefn mae achos syml o gamadnabod yn bygwth dinoethi gwir natur rhai o’r arweinwyr annonest hyn ac ysgwyd y dref i’w sail. Wedi’i pherfformio gan y Sherman Players, ein grŵp drama i’r rheiny dros 18, mae’r gomedi wyllt, cythryblus hon yn parhau i fod yr un mor berthnasol heddiw ag y byddai yn 1835 Gogol.


£8 

Gostyngiadau: £2 off 

O dan 25: hanner pris