Three Days in the Country

Date: 26/05/2017 to 02/06/2017
Venue: Chapter Arts Centre / Canolfan Gelfyddydau Chapter
Time: 19:30 (+1 Matinee)

Three Days in the Country

gan Patrick Marber

Cyfarywddwr - Eleanor Rhode

Rwsia. Mae Patrick Marber yn cyflwyno drama o gamdealltwriaethau comig-trasig yn ei fersiwn wedi’i byrhau o glasur Turgenev o 1854 A Month in the Country. Nid yw’n crwydro ymhell o’r plot gwreiddiol wrth i’r tiwtor ifanc a charismataidd Marber ddod yn wrthrych serch i nifer pan mae’n dechrau gweithio ar stad y Rwsia yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Wrth i ramant ac anffawd ddod ynghyd, rhoddodd y fersiwn a ail-weithiwyd hon o glasur bleser i gynulleidfaoedd pan y’i perfformiwyd gyntaf yn y National Theatre yn 2015.  Perfformir gan Goleg Brenhinol Cymru gyda sail bendith Patrick Marber.

Dim perfformiad ar ddydd Sul na ddydd Llun. 

Tocynnau £13, £11 consesiynau (Dan 25 oed £6)