Digwyddiadau Gwanwyn Newydd wedi’u hychwanegu i raglen R17

27/04/2017

Mae'r tymor R17 wedi cyhoeddi digwyddiadau newydd i'w rhaglen y Gwanwyn, gan gynnwys:

• Perfformiad nodweddiadol Rwsieg gan Yevgeny Sudbin sy’n cael ei alw'n "un o bianyddion gorau yr 21ain ganrif" (7 Mai)

• Wy enfawr Faberge Cymru yn cael ei arddangos yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (2-26 Mai)

• Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ailaddweud comedi emosiynol Turgenev A Month in the Country, Three Days in the Country gan Patrick Marber (26 Mai - 2 Mehefin)

• Gwaith gwrthryfelgar Stravinsky Rite of Spring yn cael bywyd newydd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (8-9 Mehefin)


Mae R17 wedi ychwanegu pedwar digwyddiad newydd i'w rhaglen coffaol cynyddol yn gosod y llwyfan ar gyfer tymor artistig hynodfawr y Gwanwyn hwn.


R17 yw'r tymor 9 mis o hyd o ddigwyddiadau gan sefydliadau celfyddydol blaenllaw ar draws Cymru sy'n nodi canmlwyddiant Chwyldro Rwsia ym 2017. Mae'r rhaglen yn cynnwys enwau mawrion fel Opera Cenedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Dyma’r cydweithio cyntaf o'i fath wedi cynllunio i fod yn adlewyrchiad diwylliannol sydd hefyd yn cydnabod y cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a Rwsia ar y pryd.

Mae'r digwyddiadau diweddaraf i gael eu hychwanegu at y tymor yn digwydd yn ystod mis Mai a mis Ebrill 2017.

Dywedodd Cynhyrchydd R17, Laura Drane: "Mae ein rhaglen R17 wedi dechrau ac mae eisoes wedi swyno cynulleidfaoedd gyda pherfformiadau sy'n cydnabod y cyfnod artistig gyfoethog yn Rwsia cyn ac ar ôl 1917, ac sy'n parhau i ddylanwadu ar lawer o ffurfiau celfyddydol ac artistiaid heddiw.

"Mae ein sefydliadau partner ledled Cymru yn creu cynyrchiadau amserol, heriol wedi eu ysbrydoli gan chwyldro ac rydym yn edrych ymlaen i gael yr ychwanegiadau newydd hyn yn ein rhaglen R17."


Bydd yr Ebrill hwn yn nodi 100 mlynedd ers i Vladimir Lenin, arweinydd y Blaid Bolsiefaidd chwyldroadol, dychwelyd i Petrograd ar ôl degawd o alltudiaeth i gymryd awenau y Chwyldro  yn Rwsia.


Digwyddiadau i ddod - Ebrill / Mai

25 Ebrill - Mavron Quartet yn archwilio'r cyfansoddwyr mawrion o Rwsia gyda chyngerdd arbennig yn Neuadd Dewi Sant.

1-31 caiff Ffotogallery ŵyl Diffusion 2017 yn archwilio themâu chwyldro drwy brism ffotograffiaeth a chyfryngau lens.

02-26 Mai - Cymerodd 22 o fyfyrwyr o Goleg Brenhinol Cymru dros 13 diwrnod i greu Wy Fabergé Enfawr cyntaf Cymru yn cael ei arddangos yn Oriel Linbury yr CBCDC.

Mai 7 - Y pianydd Yevgeny Sudbin, ai elwir gan y Daily Telegraph fel "o bosibl yn un o'r pianyddion mwyaf yn yr unfed ganrif ar hugain" yn perfformio yn Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

14 Mai - noson o ffantasi rhamantus Rwsieg a thrasiedi gyda Cherddorfa Ffilharmonig Moscow yn perfformio ballet chwerw-felys a thorcalonnus Prokofiev, Romeo a Juliet a Concerto Ffidil Cyntaf Shostakovich gyda’r feiolinydd Natalia Lomeiko

19 Mai - Mavron Quartet yn archwilio'r Cyfansoddwyr Mawrion o Rwsia gyda chyngerdd arbennig yn Eglwys Sant Ioan yng Nghaerdydd.

26 Mai - 2 Mehefin - Three Days in the Country ailddehongliad trydannol Patrick Marber o glasur Turgenev gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, drama a berfformiwyd yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.


Bydd 2017 yn cynnwys tymor o ddigwyddiadau, perfformiadau, sgyrsiau a darlithoedd mewn lleoliadau ledled Cymru.


Mae R17 wedi cael ei gynhyrchu gyda chymorth cyllid y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru.


Mae’r tymor o ddigwyddiadau diwylliannol yn anwleidyddol ac yn adlewyrchiad o’r cyseiniant diwylliannol mewn cyfnod o hanes yn unig.

Back