Ymarferion yn dechrau ar gyfer P.A.R.A.D.E. Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Marc Rees

29/09/2017


• Cast proffesiynol a chymunedol llawn, a thîm creadigol wedi ei gadarnhau ar gyfer y sioe fawreddog hon a fydd yn anrhydeddu rhai o ffigurau chwyldroadol Cymru 

• Perfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru Caerdydd 24-25 Hydref, a Pontio, Bangor 28-29 Hydref


Mae ymarferion wedi cyrraedd eu hanterth ar gyfer P.A.R.A.D.E., yr ail-ddychmygiad aml-lwyfan, dwy-ieithog ar raddfa fawr o Parade rhyfeddol Ballets Russes, yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a chyfeiriadau ffilm ynghyd â robot gwrthryfelgar ehedog.

Perfformir y digwyddiad ym Mae Caerdydd a Bangor y mis Hydref hwn, a bydd yn talu teyrnged i rai o ffigurau chwyldroadol hanes Cymru, yn cynnwys Owain Glyndŵr, Merched Beca a Gwenllian, merch Gruffydd.

Roedd y Parade gwreiddiol yn fale chwyldroadol a berfformwyd am y tro cyntaf ar 18fed Mai 1917, wedi ei greu gan grŵp o artistiaid Ewropeaidd mwyaf blaengar y dydd mewn cyd-weithrediad â Ballets Russes; Erik Satie, Jean Cocteau, Leonide Massine a Pablo Picasso. Fe wnaeth Parade wyrdroi nifer o gonfesiynau’r math yma o gelfyddyd; maes ffair oedd y cyd-destun a strydoedd cyffredin Paris, ac ymhlith y cymeriadau roedd clowniau, acrobatwyr, llyncwyr tân a sioeau carnifal er mwyn denu cynulleidfa; ysbrydolwyd y sgôr cerddorol gan neuaddau cerdd, ragtime, a cherddoriaeth ffair; ymhlith offerynnau’r gerddorfa roedd teipiadur, gwn, seiren, poteli llaeth a chorn niwl; ac roedd rhai o wisgoedd y dawnswyr wedi eu creu o gardfwrdd. 

Bydd P.A.R.A.D.E. Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dwyn ynghyd grŵp o artistiaid, cwmnïau a lleoliadau mwyaf blaenllaw Cymru o safon rhyngwladol – Marc Rees, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yr awdur Branwen Davies, troellwr awyr Kate Lawrence, yr actor a enwebwyd ar gyfer BAFTA Eiry Thomas, y cynllunydd pensaernïol Jenny Hall, y cyfansoddwr Jack White, Rubicon Dance o dde Cymru a Dawns i Bawb o ogledd orllewin Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Pontio a chast cymunedol yn y naill leoliad a’r llall – ynghyd â’r coreograffydd o fri rhyngwladol Marcos Morau a’r artist graffiti Pure Evil, oll yn dod ynghyd er mwyn dod a sbárc chwyldro i Gymru.

Bydd y cyffro yn dechrau, fel y’i dyluniwyd yn y cynhyrchiad gwreiddiol ym 1917, yn yr awyr agored (ym Mhlass Roald Dahl ym Mae Caerdydd ar gyfer perfformiadau Caerdydd, a thu allan i Lefel 2 Pontio ym Mangor), ac o flaen Pontio ym Mangor), lle bydd na alwad i danio’r chwyldro yn codi stem a cherflun anferth yn dod yn fyw. Caiff cynulleidfaoedd eu sgubo i mewn i’r cyntedd, gan basio perfformiadau rhyfeddol yn cynnwys y cylch dawns a ysbrydolwyd gan y ffilm o 1975 The Stepford Wives, cyn setlo yn yr awditoriwm i wylio dau berfformiad creiddiol y digwyddiad; ail-ddychmygiad modern ffres o’r Parade gwreiddiol dan gyfarwyddyd Caroline Finn (gyda sgôr cerddorol byw* yn cynnwys holl offerynnau rhyfeddol Satie, gyda’r dawnswyr yn creu eu gwisgoedd eu hunain allan o bapur yn ystod y perfformiad), ac i ddilyn, Tundra, darn newydd o ddawns gan Marcos Morau. 

Bydd y naill ddarn dawns a’r llall yn cael eu perfformiad gan ddawnswyr craidd CDCCymru; Àngela Boix Duran, Ed Myhill, Elena Thomas, Robert Bridger, Camille Giraudeau, Cyril Durand-Gasselin, Evan Schwarz, a’r ddau brentis ddawnsiwr, Marine Tournet a Mathew Prichard.

P.A.R.A.D.E. fydd digwyddiad mwyaf blaenllaw rhaglen Rwsia ’17 Cymru sy’n nodi canrif ers y chwyldro Rwsiaidd.

Dywedodd yr Artist Marc Rees: “Roedd y Parade gwreiddiol yn symbol o alar y bobl o fod wedi colli eu creadigrwydd mewnol, wrth i ddiwydiant daflu cysgod cyson dywyllach dros ein bywydau. Ganrif yn ddiweddarach medrwn oll ymdeimlo â hynny o hyd, felly dyma ein cyfle i greu fersiwn modern o Parade sydd llawn mor berthnasol nawr ag yr oedd bryd hynny; sioc i’r synhwyrai a sbarc i danio’r chwyldro!”

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig CDCCymru, Caroline Finn: "Mae’n fraint ac yn her i fod yn mynd i’r afael â darn mor eiconig â Parade – a’i ail-ddychmygu yn llwyr er mwyn ei wneud yn berthnasol i’n cynulleidfaoedd yma yng Nghymru. Mae gbwaith cydweithredol fel hwn yn teimlo fel cyfle gwych i ddathlu hyblygrwydd CDCCymru fel Cwmni, synnu ein cynulleidfaoedd ac ysbrydoli pobl i feddwl ar hyd llwybrau newydd a gwahanol."

Gan gymysgu gwleidyddiaeth, dawns, hanes, graffiti, cerflunio, syrcas, ffilm, cerddoriaeth a pherfformwyr cymunedol, bydd P.A.R.A.D.E. nid yn unig yn wledd weledol ddi-gymar – ac yn wledd hefyd i’r synhwyrau oll – ond yn adlewyrchiad hefyd o hanes modern Cymru a’i thirwedd gwleidyddol cyfredol. 

Back