THE BEAR gan William Walton

13/06/2017

Digwyddiad newydd R17 yw THE BEAR gan William Walton wedi ei berfformio gan cwmni Opera Canolbarth Cymru. 

Cyfarwyddwr Cerdd: Jonathan Lyness

Cyfarwyddwr/Cynllunydd: Richard Studer

Dewch i fwynhau opera gwbl unigryw wrth i Lwyfannau Bach OCC gyflwyno ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed gyda fersiwn newydd sbon o’r gomedi glasurol un act, The Bear.

Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n sôn am hanes y weddw, Madam Popova, y torrir ar draws ei galar gan y casglwr dyledion bras ei wedd, Smirnov (“arth” y teitl). Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest – a rhamant annisgwyl.

Mae’r cynhyrchiad newydd cartrefol hwn, sy’n llawn adloniant, comedi, parodi a chaneuon gwych,  gyda dim ond tri chanwr a phum cerddor, yn gyflwyniad ardderchog i gynulleidfaoedd sy’n cael eu profiad cyntaf o opera ac yn gyfle gwych i selogion glywed comedi glasurol Walton ym mlwyddyn ei hanner canmlwyddiant. Cenir yr opera yn Saesneg.

Ar ôl yr egwyl, ymunwch â ni ar gyfer Tameidiau Tatyana, golwg ysgafn ar olygfa’r parti pen-blwydd o Eugene Oneign Tchaikovsky, a blas ar brif daith lwyfan OCC ar gyfer gwanwyn 2018. Mae’r perfformiadau hyn yn rhan o ddigwyddiadau coffa R17 Cymru ar gyfer canmlwyddiant Chwyldro Rwsia ac fe’u perfformir drwy drefniant gyda Gwasg Prifysgol Rhydychen. 

Back