Past Events

 • Pedwarawd Mavron yn berfformio:

  Haydn Pedwarawd Llinynnol Op. 76 Rhif 2 'The Fifths’

  Shostakovich Pedwarawd Llinynnol Rhif 8

  Borodin Pedwarawd Llinynnol Rhif 2

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 27/01/2017
  Venue: Art shop and Gallery, Abergavenny
  Time: 19:30
 • Addasiad chwim, doniol ond ffyddlon i’r gwreiddiol Moira Buffini o glasur Rwsiaidd sydd yn taflu matsien esgeulus i flwch o dân gwyllt.

  Date: 07/02/2017 to 14/02/2017
  Venue: Theatr Bute Theatre, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Royal Welsh College of Music and Drama
  Time: 14:30 & 19:30
 • Athro Emeritws Hanes Rwsia, Geoffrey Hosking, yn traddodi darlith gyhoeddus: The triumph of distrust: the 1917 revolutions and Soviet society.  

  Date: 13/02/2017
  Venue: Prifysgol Caerdydd / Cardiff University
  Time: 18:30
 • Cyfansoddodd Tchaikovsky gyfres o berlau bychan Y Tymhorau ym 1875-6. Mae pob darn wedi’i enwi ar ôl mis o’r flwyddyn ac ymddangosodd pob yn rhifyn y mis perthnasol o gylchgrawn cerddoriaeth St Petersburg. Mae’r casgliad hyfryd hwn yn dangos dawn aruthrol Tchaikovsky ar gyfer melodi, ac yn aml caiff rhannau unigol eu clywed fel encorau datganiadau neu mewn trefniannau ar gyfer offerynnau eraill. Heddiw cewch glywed y flwyddyn gyfan wrth i ddeuddeg myfyriwr piano CBCDC ddod ynghyd i chwarae campwaith atgofus a chyfareddol Tchaikovsky.

  Date: 15/02/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:15
 • Wrth i’r haul fachlud ar linach y Romanov ac wrth i ymerodraeth a fu mewn bodolaeth am 300 mlynedd fynd bendramwnwgl i ryfel a chwyldro, mae cerddoriaeth Rwsia yn tanio. Ganrif wedi i’r byd hwnnw ddod i ben am byth, bydd Pedwarawd Endellion yn ymuno ag artistiaid preswyl Coleg Brenhinol Cymru, Triawd Piano Gould, er mwyn archwilio ffyniant cerddorol rhyfeddol Rwsia cyn y chwyldro. Ceir cerddoriaeth siambr gan Borodin, Tchaikovsky a Rachmaninov, perlau prin gan Arensky, Glinka a Glazunov a rhai darnau hyfryd a ail-ganfuwyd. Dyma gerddoriaeth ystafelloedd croeso St Petersburg a hafau hir ar ystadau gwledig; caneuon gwerin, chwedlau tylwyth teg ac ysblander Ymerodrol.

  Date: 16/02/2017 to 19/02/2017
  Venue: Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru
 • Mavron Quartet yn berfformio:

  Gliere String Quartet No. 1

  Haydn String Quartet Op. 76 No. 2 ‘The Fifths’

  Borodin String Quartet No.2

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 19/02/2017
  Venue: Trinity St David, Llanbed / Lampeter
  Time: 14:30
 • Casgliad o ffarsiau un act clasurol hynod ddiddan gan Anton Chekhov.

  Date: 02/03/2017
  Venue: Richard Burton Company, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 19:30
 • Sioe ffasiwn avant-garde, perfformiad gwisgoedd rhyfeddol gyda dawns, golau a sain. 

  Date: 02/03/2017
  Venue: Bute Theatre, Royal Welsh College of Music and Drama / Theatr Bute, Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 16:00 & 19:45
 • Sioe ffasiwn avant-garde, perfformiad gwisgoedd rhyfeddol gyda dawns, golau a sain.

  Date: 03/03/2017
  Venue: Bute Theatre, Royal Welsh College of Music and Drama / Theatr Bute, Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:00, 16:00, 19:45
 • Pianydd o Iwgoslafia Tamara Stefanovich, sydd wedi’i galw’n ‘ddewines ddeheuig’ yr allweddellau.

  Date: 05/03/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 14:00
 • Cerddorfa Siambr Coleg Brenhinol Cymru: Cerddoriaeth Chwyldroadol!

  Haydn Symffoni Rhif 94 yn G fwyaf Surprise

  WA Mozart Concerto ar gyfer Basŵn a Cherddorfa, K191

  Stravinsky Cyfres Pulcinella

  Shostakovich Symffoni Siambr yn D fwyaf, Op 83a

  David Jones arweinydd

  Stanley Kaye-Smith basŵn

  Date: 09/03/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 19:30
 • Bydd yr arweinydd enwog Gábor Takács-Nagy a’r unawdwr ifanc cyfareddol Jess Gillam yn ymuno â’r gerddorfa siambr flaenllaw Sinfonia Cymru i gyflwyno cerddoriaeth gan Mozart, Prokofiev a Nyman.

  Date: 16/03/2017
  Venue: Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru
  Time: 19:30
 • Côr Siambr Coleg Brenhinol Cymru

  Date: 16/03/2017
  Venue: Cadeirlan Llandaff Cathedral
  Time: 19:30
 • Nid yw opera a ysgrifennwyd yn yr Eidal gan gyfansoddwr o Loegr i destun Rwsiaidd yn eich taro fel rhywbeth a fyddai’n llwyddiant, ond hanner can mlynedd yn ddiweddarach mae The Bear William Walton yn parhau’n waith difyr a phoblogaidd sy’n ein hatgoffa o ddawn ac apêl y cyfansoddwr.

  Date: 29/03/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:15
 • Pedwarawd Mavron yn berfformio:

  Borodin Pedwarawd Llinynnol Rhif 2

  Shostakovich Pedwarawd Llinynnol Rhif 8

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 25/04/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall
  Time: 13:00
 • Yn cael ei gynnal 01-31 Mai 2017 mae Diffusion: Gwyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd yn ddathliad dinas-eang o ffotograffiaeth a chelf gyfoes trwy raglen mis o hyd o arddangosfeydd a digwyddiadau. Mae Diffusion 2017 yn archwilio 'chwyldro' yn ei ystyr ehangaf, gan ymchwilio i newid cymdeithasol, rhyddid mynegiant, ‘utopianism’ a pharch tuag at hawliau dynol.

  Date: 01/05/2017 to 31/05/2017
 • Arddangosfa: Wy Anferth 'Fabergé' 

  Mae'r wy anferth Fabergé ‘hwn wedi ei ysbrydoli gan un o wyau Carl Fabergé, yn benodol y Wy Catherine Fawr a chanmlwyddiant Chwyldro Rwsia 1917. 

  Cymerodd 22 o fyfyrwyr o’r cwrs Dylunio ar Gyfer Perfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru dros 13 diwrnod i’w greu fel rhan o'u cyflwyniad i wneud propiau. 

  Galwch heibio i Oriel Linbury y Coleg ym mis Mai i gymryd golwg agosach ar y wy.

  Oriel Linbury, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

  Date: 02/05/2017 to 26/05/2017
  Venue: Oriel Linbury, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Linbury Gallery, Royal Welsh College of Music & Drama
 • Mae chwarae sonatâu Scarlatti yn rhan annatod o hyŒorddiant pianyddion Rwsia ac mae CD ddiweddaraf Yevgeny Sudbin wedi cael adolygiadau rhagorol am ei chymysgedd dwys o burdeb a lliw. Bydd datganiad Sudbin, a ddisgrifiwyd ym mhapur y Daily Telegraph fel ‘o bosibl un o bianyddion gorau’r unfed ganrif ar hugain’, hefyd yn cynnwys angerdd Sonata Tragica Medtner a thri darn o waith nodweddiadol Rwsiaidd gan Tchaikovsky.

  Date: 07/05/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 14:00
 • Arweinydd Yuri Simonov           

  Unawdydd Natalia Lomeiko, Violin  

  Rimsky-Korsakov Sadko 11' 

  Shostakovich Violin Concerto No 1 35' 

  Prokoflev Romeo and Juliet (excerpts) 40' 

  Date: 14/05/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall
  Time: 15:30
 • Pedwarawd Mavron yn berfformio:

  Glière String Quartet No. 1

  Borodin Pedwarawd Llinynnol Rhif 2

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 19/05/2017
  Venue: Eglwys St John, Caerdydd / St John's Church, Cardiff
  Time: 19:30
 • Rwsia. Mae Patrick Marber yn cyflwyno drama o gamdealltwriaethau comig-trasig yn ei fersiwn wedi’i byrhau o glasur Turgenev o 1854 A Month in the Country. Nid yw’n crwydro ymhell o’r plot gwreiddiol wrth i’r tiwtor ifanc a charismataidd Marber ddod yn wrthrych serch i nifer pan mae’n dechrau gweithio ar stad y Rwsia yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

  Date: 26/05/2017 to 02/06/2017
  Venue: Chapter Arts Centre / Canolfan Gelfyddydau Chapter
  Time: 19:30 (+1 Matinee)
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 01/06/2017
  Venue: Congress Theatre, Cwmbran
  Time: 19:30
 • Rite of Spring - Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 

  Sergei Prokofiev   Scythian Suite

  Maurice Ravel  Concerto Piano yn G 

  Igor Stravinsky  The Rite of Spring

  Arweinydd  Thomas Søndergård

  Piano  Jean-Efflam Bavouzet

  Mae Stravinsky yn defnyddio confensiynau cerddorol y cyfnod ac yn eu troi wyneb i waered yn y portread cerddorol hwn o ddefod Baganaidd ddadleuol: Mae’r hanes wedi'i leoli yn Rwsia cynhanesyddol, mae’r bobl hŷn yn gorfodi gwyryf aberthol i ddawnsio i farwolaeth. Pan berfformiwyd y darn hwn ym Mharis am y tro cyntaf, fe wnaeth achosi terfysgoedd ac fe gerddodd pobl allan o'r perfformiad. Mae’r Rite of Spring yn waith cyffrous, chwyldroadol ac annymunol, sy'n dangos natur wrthryfelgar Stravinsky ar ei gorau.

  Date: 08/06/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 19:30
 • Rite of Spring - Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

  Sergei Prokofiev   Scythian Suite

  Maurice Ravel  Concerto Piano yn G 

  Igor Stravinsky  The Rite of Spring

  Arweinydd  Thomas Søndergård

  Piano  Jean-Efflam Bavouzet

  Mae Stravinsky yn defnyddio confensiynau cerddorol y cyfnod ac yn eu troi wyneb i waered yn y portread cerddorol hwn o ddefod Baganaidd ddadleuol: Mae’r hanes wedi'i leoli yn Rwsia cynhanesyddol, mae’r bobl hŷn yn gorfodi gwyryf aberthol i ddawnsio i farwolaeth. Pan berfformiwyd y darn hwn ym Mharis am y tro cyntaf, fe wnaeth achosi terfysgoedd ac fe gerddodd pobl allan o'r perfformiad. Mae’r Rite of Spring yn waith cyffrous, chwyldroadol ac annymunol, sy'n dangos natur wrthryfelgar Stravinsky ar ei gorau.

  Date: 09/06/2017
  Venue: Neuadd Brangwyn, Abertawe / Brangwyn Hall, Swansea
  Time: 19:30
 • Mae Enthusiasm yn stori am fudo rhwng Merthyr Tudful a Wcráin; y 1860au hyd heddiw. Mae’r digwyddiad celfyddydol arloesol, rhyngddisgyblaethol, un-dydd yma yn dwyn ynghyd cerddorion, aelodau o'r gymuned, archifwyr a haneswyr i gymryd golwg radical ar gyfnod anadnabyddus hanesyddol sy'n cysylltu Merthyr a Chymoedd De Cymru i'r Donbas yn yr Wcráin ac yn gofyn sut y mae etifeddiaeth y gorffennol hwn yn parhau i atseinio yn ein tirwedd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol heddiw.

  Date: 01/07/2017
  Venue: Redhouse, Old Town Hall, High Street, Merthyr, CF47 8AE
  Time: 12:00
 • Pan mae Maer tref fechan yn Rwsia yn clywed bod Arolygydd Llywodraethol cudd wedi cyrraedd, fe ddatgenir cyflwr o argyfwng. Ymdrecha swyddogion yn wyllt i gelu unrhyw olion o farusrwydd, llwgrwobrwyo a llygredigaeth. Ynghanol yr holl anrhefn mae achos syml o gamadnabod yn bygwth dinoethi gwir natur rhai o’r arweinwyr annonest hyn ac ysgwyd y dref i’w sail. Wedi’i pherfformio gan y Sherman Players, ein grŵp drama i’r rheiny dros 18, mae’r gomedi wyllt, cythryblus hon yn parhau i fod yr un mor berthnasol heddiw ag y byddai yn 1835 Gogol.

  Date: 13/07/2017 to 15/07/2017
  Venue: Theatr y Sherman / Sherman Theatre
  Time: 19:30