Past Events

 • Pedwarawd Mavron yn berfformio:

  Haydn Pedwarawd Llinynnol Op. 76 Rhif 2 'The Fifths’

  Shostakovich Pedwarawd Llinynnol Rhif 8

  Borodin Pedwarawd Llinynnol Rhif 2

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 27/01/2017
  Venue: Art shop and Gallery, Abergavenny
  Time: 19:30
 • Addasiad chwim, doniol ond ffyddlon i’r gwreiddiol Moira Buffini o glasur Rwsiaidd sydd yn taflu matsien esgeulus i flwch o dân gwyllt.

  Date: 07/02/2017 to 14/02/2017
  Venue: Theatr Bute Theatre, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Royal Welsh College of Music and Drama
  Time: 14:30 & 19:30
 • Athro Emeritws Hanes Rwsia, Geoffrey Hosking, yn traddodi darlith gyhoeddus: The triumph of distrust: the 1917 revolutions and Soviet society.  

  Date: 13/02/2017
  Venue: Prifysgol Caerdydd / Cardiff University
  Time: 18:30
 • Cyfansoddodd Tchaikovsky gyfres o berlau bychan Y Tymhorau ym 1875-6. Mae pob darn wedi’i enwi ar ôl mis o’r flwyddyn ac ymddangosodd pob yn rhifyn y mis perthnasol o gylchgrawn cerddoriaeth St Petersburg. Mae’r casgliad hyfryd hwn yn dangos dawn aruthrol Tchaikovsky ar gyfer melodi, ac yn aml caiff rhannau unigol eu clywed fel encorau datganiadau neu mewn trefniannau ar gyfer offerynnau eraill. Heddiw cewch glywed y flwyddyn gyfan wrth i ddeuddeg myfyriwr piano CBCDC ddod ynghyd i chwarae campwaith atgofus a chyfareddol Tchaikovsky.

  Date: 15/02/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:15
 • Wrth i’r haul fachlud ar linach y Romanov ac wrth i ymerodraeth a fu mewn bodolaeth am 300 mlynedd fynd bendramwnwgl i ryfel a chwyldro, mae cerddoriaeth Rwsia yn tanio. Ganrif wedi i’r byd hwnnw ddod i ben am byth, bydd Pedwarawd Endellion yn ymuno ag artistiaid preswyl Coleg Brenhinol Cymru, Triawd Piano Gould, er mwyn archwilio ffyniant cerddorol rhyfeddol Rwsia cyn y chwyldro. Ceir cerddoriaeth siambr gan Borodin, Tchaikovsky a Rachmaninov, perlau prin gan Arensky, Glinka a Glazunov a rhai darnau hyfryd a ail-ganfuwyd. Dyma gerddoriaeth ystafelloedd croeso St Petersburg a hafau hir ar ystadau gwledig; caneuon gwerin, chwedlau tylwyth teg ac ysblander Ymerodrol.

  Date: 16/02/2017 to 19/02/2017
  Venue: Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru
 • Mavron Quartet yn berfformio:

  Gliere String Quartet No. 1

  Haydn String Quartet Op. 76 No. 2 ‘The Fifths’

  Borodin String Quartet No.2

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 19/02/2017
  Venue: Trinity St David, Llanbed / Lampeter
  Time: 14:30
 • Casgliad o ffarsiau un act clasurol hynod ddiddan gan Anton Chekhov.

  Date: 02/03/2017
  Venue: Richard Burton Company, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 19:30
 • Sioe ffasiwn avant-garde, perfformiad gwisgoedd rhyfeddol gyda dawns, golau a sain. 

  Date: 02/03/2017
  Venue: Bute Theatre, Royal Welsh College of Music and Drama / Theatr Bute, Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 16:00 & 19:45
 • Sioe ffasiwn avant-garde, perfformiad gwisgoedd rhyfeddol gyda dawns, golau a sain.

  Date: 03/03/2017
  Venue: Bute Theatre, Royal Welsh College of Music and Drama / Theatr Bute, Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:00, 16:00, 19:45
 • Pianydd o Iwgoslafia Tamara Stefanovich, sydd wedi’i galw’n ‘ddewines ddeheuig’ yr allweddellau.

  Date: 05/03/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 14:00
 • Cerddorfa Siambr Coleg Brenhinol Cymru: Cerddoriaeth Chwyldroadol!

  Haydn Symffoni Rhif 94 yn G fwyaf Surprise

  WA Mozart Concerto ar gyfer Basŵn a Cherddorfa, K191

  Stravinsky Cyfres Pulcinella

  Shostakovich Symffoni Siambr yn D fwyaf, Op 83a

  David Jones arweinydd

  Stanley Kaye-Smith basŵn

  Date: 09/03/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 19:30
 • Bydd yr arweinydd enwog Gábor Takács-Nagy a’r unawdwr ifanc cyfareddol Jess Gillam yn ymuno â’r gerddorfa siambr flaenllaw Sinfonia Cymru i gyflwyno cerddoriaeth gan Mozart, Prokofiev a Nyman.

  Date: 16/03/2017
  Venue: Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru
  Time: 19:30
 • Côr Siambr Coleg Brenhinol Cymru

  Date: 16/03/2017
  Venue: Cadeirlan Llandaff Cathedral
  Time: 19:30
 • Nid yw opera a ysgrifennwyd yn yr Eidal gan gyfansoddwr o Loegr i destun Rwsiaidd yn eich taro fel rhywbeth a fyddai’n llwyddiant, ond hanner can mlynedd yn ddiweddarach mae The Bear William Walton yn parhau’n waith difyr a phoblogaidd sy’n ein hatgoffa o ddawn ac apêl y cyfansoddwr.

  Date: 29/03/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:15
 • Pedwarawd Mavron yn berfformio:

  Borodin Pedwarawd Llinynnol Rhif 2

  Shostakovich Pedwarawd Llinynnol Rhif 8

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 25/04/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall
  Time: 13:00
 • Yn cael ei gynnal 01-31 Mai 2017 mae Diffusion: Gwyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd yn ddathliad dinas-eang o ffotograffiaeth a chelf gyfoes trwy raglen mis o hyd o arddangosfeydd a digwyddiadau. Mae Diffusion 2017 yn archwilio 'chwyldro' yn ei ystyr ehangaf, gan ymchwilio i newid cymdeithasol, rhyddid mynegiant, ‘utopianism’ a pharch tuag at hawliau dynol.

  Date: 01/05/2017 to 31/05/2017
 • Arddangosfa: Wy Anferth 'Fabergé' 

  Mae'r wy anferth Fabergé ‘hwn wedi ei ysbrydoli gan un o wyau Carl Fabergé, yn benodol y Wy Catherine Fawr a chanmlwyddiant Chwyldro Rwsia 1917. 

  Cymerodd 22 o fyfyrwyr o’r cwrs Dylunio ar Gyfer Perfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru dros 13 diwrnod i’w greu fel rhan o'u cyflwyniad i wneud propiau. 

  Galwch heibio i Oriel Linbury y Coleg ym mis Mai i gymryd golwg agosach ar y wy.

  Oriel Linbury, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

  Date: 02/05/2017 to 26/05/2017
  Venue: Oriel Linbury, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Linbury Gallery, Royal Welsh College of Music & Drama
 • Mae chwarae sonatâu Scarlatti yn rhan annatod o hyŒorddiant pianyddion Rwsia ac mae CD ddiweddaraf Yevgeny Sudbin wedi cael adolygiadau rhagorol am ei chymysgedd dwys o burdeb a lliw. Bydd datganiad Sudbin, a ddisgrifiwyd ym mhapur y Daily Telegraph fel ‘o bosibl un o bianyddion gorau’r unfed ganrif ar hugain’, hefyd yn cynnwys angerdd Sonata Tragica Medtner a thri darn o waith nodweddiadol Rwsiaidd gan Tchaikovsky.

  Date: 07/05/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 14:00
 • Arweinydd Yuri Simonov           

  Unawdydd Natalia Lomeiko, Violin  

  Rimsky-Korsakov Sadko 11' 

  Shostakovich Violin Concerto No 1 35' 

  Prokoflev Romeo and Juliet (excerpts) 40' 

  Date: 14/05/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall
  Time: 15:30
 • Pedwarawd Mavron yn berfformio:

  Glière String Quartet No. 1

  Borodin Pedwarawd Llinynnol Rhif 2

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 19/05/2017
  Venue: Eglwys St John, Caerdydd / St John's Church, Cardiff
  Time: 19:30
 • Rwsia. Mae Patrick Marber yn cyflwyno drama o gamdealltwriaethau comig-trasig yn ei fersiwn wedi’i byrhau o glasur Turgenev o 1854 A Month in the Country. Nid yw’n crwydro ymhell o’r plot gwreiddiol wrth i’r tiwtor ifanc a charismataidd Marber ddod yn wrthrych serch i nifer pan mae’n dechrau gweithio ar stad y Rwsia yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

  Date: 26/05/2017 to 02/06/2017
  Venue: Chapter Arts Centre / Canolfan Gelfyddydau Chapter
  Time: 19:30 (+1 Matinee)
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 01/06/2017
  Venue: Congress Theatre, Cwmbran
  Time: 19:30
 • Rite of Spring - Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 

  Sergei Prokofiev   Scythian Suite

  Maurice Ravel  Concerto Piano yn G 

  Igor Stravinsky  The Rite of Spring

  Arweinydd  Thomas Søndergård

  Piano  Jean-Efflam Bavouzet

  Mae Stravinsky yn defnyddio confensiynau cerddorol y cyfnod ac yn eu troi wyneb i waered yn y portread cerddorol hwn o ddefod Baganaidd ddadleuol: Mae’r hanes wedi'i leoli yn Rwsia cynhanesyddol, mae’r bobl hŷn yn gorfodi gwyryf aberthol i ddawnsio i farwolaeth. Pan berfformiwyd y darn hwn ym Mharis am y tro cyntaf, fe wnaeth achosi terfysgoedd ac fe gerddodd pobl allan o'r perfformiad. Mae’r Rite of Spring yn waith cyffrous, chwyldroadol ac annymunol, sy'n dangos natur wrthryfelgar Stravinsky ar ei gorau.

  Date: 08/06/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 19:30
 • Rite of Spring - Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

  Sergei Prokofiev   Scythian Suite

  Maurice Ravel  Concerto Piano yn G 

  Igor Stravinsky  The Rite of Spring

  Arweinydd  Thomas Søndergård

  Piano  Jean-Efflam Bavouzet

  Mae Stravinsky yn defnyddio confensiynau cerddorol y cyfnod ac yn eu troi wyneb i waered yn y portread cerddorol hwn o ddefod Baganaidd ddadleuol: Mae’r hanes wedi'i leoli yn Rwsia cynhanesyddol, mae’r bobl hŷn yn gorfodi gwyryf aberthol i ddawnsio i farwolaeth. Pan berfformiwyd y darn hwn ym Mharis am y tro cyntaf, fe wnaeth achosi terfysgoedd ac fe gerddodd pobl allan o'r perfformiad. Mae’r Rite of Spring yn waith cyffrous, chwyldroadol ac annymunol, sy'n dangos natur wrthryfelgar Stravinsky ar ei gorau.

  Date: 09/06/2017
  Venue: Neuadd Brangwyn, Abertawe / Brangwyn Hall, Swansea
  Time: 19:30
 • Mae Enthusiasm yn stori am fudo rhwng Merthyr Tudful a Wcráin; y 1860au hyd heddiw. Mae’r digwyddiad celfyddydol arloesol, rhyngddisgyblaethol, un-dydd yma yn dwyn ynghyd cerddorion, aelodau o'r gymuned, archifwyr a haneswyr i gymryd golwg radical ar gyfnod anadnabyddus hanesyddol sy'n cysylltu Merthyr a Chymoedd De Cymru i'r Donbas yn yr Wcráin ac yn gofyn sut y mae etifeddiaeth y gorffennol hwn yn parhau i atseinio yn ein tirwedd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol heddiw.

  Date: 01/07/2017
  Venue: Redhouse, Old Town Hall, High Street, Merthyr, CF47 8AE
  Time: 12:00
 • Pan mae Maer tref fechan yn Rwsia yn clywed bod Arolygydd Llywodraethol cudd wedi cyrraedd, fe ddatgenir cyflwr o argyfwng. Ymdrecha swyddogion yn wyllt i gelu unrhyw olion o farusrwydd, llwgrwobrwyo a llygredigaeth. Ynghanol yr holl anrhefn mae achos syml o gamadnabod yn bygwth dinoethi gwir natur rhai o’r arweinwyr annonest hyn ac ysgwyd y dref i’w sail. Wedi’i pherfformio gan y Sherman Players, ein grŵp drama i’r rheiny dros 18, mae’r gomedi wyllt, cythryblus hon yn parhau i fod yr un mor berthnasol heddiw ag y byddai yn 1835 Gogol.

  Date: 13/07/2017 to 15/07/2017
  Venue: Theatr y Sherman / Sherman Theatre
  Time: 19:30
 • Byddwch ar flaen y rhes ar gyfer ein perfformiad rhagolwg dethol o Tundra gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn gyda Marcos Morau a’r Cwmni. Mae tocyn yn cynnwys profiad o flasu gwin.

  Date: 04/08/2017
  Venue: Dance House, Wales Millennium Centre
  Time: 19:00
 • Eisiau gwybod beth sy’n digwydd go iawn pan fydd yr opera’n dod i’r dref? I gael gweld beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn Opera Cenedlaethol Cymru, dewch draw i Amgueddfa Cymru, Caerdydd i gymryd rhan mewn diwrnod cerddorol gwahanol, i’r teulu cyfan.  

  Date: 16/09/2017
  Venue: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff, Caerdydd / Cardiff
  Time: 14:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Khovanshchina

  Musorgsky

  Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, aiff Khovanshchina â ni’n ôl i Rwsia yn yr 17eg ganrif lle mae’r wlad mewn cythrwfl. Ymuna’r pendefig Khovansky â’r Hen Gredinwyr wrth iddynt wrthryfela yn erbyn diwygiad modern sy’n cael ei orfodi gan y Tsar. Wrth i uchelgeisiau personol a gwleidyddol gyfuno a gwrthdaro gyda grymoedd cyfansoddiadol a chrefyddol, bydd y frwydr am rym yn arwain at ganlyniadau marwol. 

  Daw David Pountney, Cyfarwyddwr Artistig y WNO, a Tomáš Hanus, y Cyfarwyddwr Cerdd newydd at ei gilydd ar gyfer yr adfywiad hwn o opera epig Musorgsky. Mae’n trin themâu fel gwleidyddiaeth, gwallgofrwydd a marwolaeth sydd mor berthnasol heddiw ag yr oedd mewn hanes. Wedi’u cyfuno â llwyfannu trawiadol a cherddoriaeth gorawl fythgofiadwy, addawa i fod yn ddigwyddiad na ellir ei golli yn Nhymor yr Hydref. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 23/09/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 19:00
 • Pedwarawd Mavron yn berfformio:

  Shostakovich Pedwarawd Llinynnol Rhif 8

  Stravinsky Three Pieces for String Quartet

  Tchaikovsky Pedwarawd Llinynnol Rhif 1

  Rhan o gyfres o gyngherddau gan y Pedwarawd Mavron yn dathlu cerddoriaeth Rwsia.

  Date: 29/09/2017
  Venue: Eglwys St John, Canton, Caerdydd / St John's Church, Canton, Cardiff
  Time: 19:30
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Eugene Onegin

  Tchaikovsky

  Mae Tatyana yn eneth ifanc o’r wlad sy’n argyhoeddedig mai Onegin yw dyn golygus ei breuddwydion. Pan mae’n datgan ei hymroddiad iddo drwy lythyr caru, mae’n ei gwrthod a’i chywilyddio. Mae Onegin yna’n hoetio ar ôl chwaer hynaf Tatyana sydd wedi dyweddïo. Mae hyn yn cychwyn cadwyn o ddigwyddiadau trasig. Ceir chwedl am gariad annychweledig a’r ffyrdd y gall byd y boneddigion wrthdaro’n drychinebus. 

  Dyma opera fwyaf poblogaidd Tchaikovsky, ac mae’n seiliedig ar nofel Alexander Pushkin o’r un enw. Mae lleoliadau cefn gwlad syml a chlasurol yn cyferbynnu â golygfeydd yn yr ystafell ddawns hardd a gwisgoedd cyfoethog sy’n adlewyrchu byd y boneddigion yn y cyfnod. Mae’r hanes ingol hon yn arddangos y frwydr rhwng dyheadau’r galon a chonfensiwn cymdeithasol. Ceir hyn oll mewn cytganau ac ariâu hynod ramantus ac atgofus. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 29/09/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Khovanshchina

  Musorgsky

  Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, aiff Khovanshchina â ni’n ôl i Rwsia yn yr 17eg ganrif lle mae’r wlad mewn cythrwfl. Ymuna’r pendefig Khovansky â’r Hen Gredinwyr wrth iddynt wrthryfela yn erbyn diwygiad modern sy’n cael ei orfodi gan y Tsar. Wrth i uchelgeisiau personol a gwleidyddol gyfuno a gwrthdaro gyda grymoedd cyfansoddiadol a chrefyddol, bydd y frwydr am rym yn arwain at ganlyniadau marwol. 

  Daw David Pountney, Cyfarwyddwr Artistig y WNO, a Tomáš Hanus, y Cyfarwyddwr Cerdd newydd at ei gilydd ar gyfer yr adfywiad hwn o opera epig Musorgsky. Mae’n trin themâu fel gwleidyddiaeth, gwallgofrwydd a marwolaeth sydd mor berthnasol heddiw ag yr oedd mewn hanes. Wedi’u cyfuno â llwyfannu trawiadol a cherddoriaeth gorawl fythgofiadwy, addawa i fod yn ddigwyddiad na ellir ei golli yn Nhymor yr Hydref. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 30/09/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Eugene Onegin

  Tchaikovsky

  Mae Tatyana yn eneth ifanc o’r wlad sy’n argyhoeddedig mai Onegin yw dyn golygus ei breuddwydion. Pan mae’n datgan ei hymroddiad iddo drwy lythyr caru, mae’n ei gwrthod a’i chywilyddio. Mae Onegin yna’n hoetio ar ôl chwaer hynaf Tatyana sydd wedi dyweddïo. Mae hyn yn cychwyn cadwyn o ddigwyddiadau trasig. Ceir chwedl am gariad annychweledig a’r ffyrdd y gall byd y boneddigion wrthdaro’n drychinebus. 

  Dyma opera fwyaf poblogaidd Tchaikovsky, ac mae’n seiliedig ar nofel Alexander Pushkin o’r un enw. Mae lleoliadau cefn gwlad syml a chlasurol yn cyferbynnu â golygfeydd yn yr ystafell ddawns hardd a gwisgoedd cyfoethog sy’n adlewyrchu byd y boneddigion yn y cyfnod. Mae’r hanes ingol hon yn arddangos y frwydr rhwng dyheadau’r galon a chonfensiwn cymdeithasol. Ceir hyn oll mewn cytganau ac ariâu hynod ramantus ac atgofus. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 06/10/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Khovanshchina

  Musorgsky

  Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, aiff Khovanshchina â ni’n ôl i Rwsia yn yr 17eg ganrif lle mae’r wlad mewn cythrwfl. Ymuna’r pendefig Khovansky â’r Hen Gredinwyr wrth iddynt wrthryfela yn erbyn diwygiad modern sy’n cael ei orfodi gan y Tsar. Wrth i uchelgeisiau personol a gwleidyddol gyfuno a gwrthdaro gyda grymoedd cyfansoddiadol a chrefyddol, bydd y frwydr am rym yn arwain at ganlyniadau marwol.  

  Daw David Pountney, Cyfarwyddwr Artistig y WNO, a Tomáš Hanus, y Cyfarwyddwr Cerdd newydd at ei gilydd ar gyfer yr adfywiad hwn o opera epig Musorgsky. Mae’n trin themâu fel gwleidyddiaeth, gwallgofrwydd a marwolaeth sydd mor berthnasol heddiw ag yr oedd mewn hanes. Wedi’u cyfuno â llwyfannu trawiadol a cherddoriaeth gorawl fythgofiadwy, addawa i fod yn ddigwyddiad na ellir ei golli yn Nhymor yr Hydref. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 07/10/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  From the House of the Dead

  Janáček

  Wedi’i leoli mewn carchar clawstroffobaidd yn Siberia, mae cynhyrchiad David Pountney o From the House of the Dead yn gollage ysgogol o hanesion y carcharorion wrth iddynt adrodd pam y bu iddynt gael eu rhoi yn y carchar. Yn ystod cyfnod o ormes gwleidyddol, mae bob chwedl unigol yn archwilio’r eithafoedd yr aiff unigolyn i unioni cam. Daw llygedyn o obaith ar ffurf eryr mawr y mae’r carcharorion yn ei wella yn ofalus. Daw hyn yn symbol o Rwsia ond hefyd o ryddid ynddo’i hun. 

  Bu i Janáček seilio’r gerddoriaeth a’r libreto ar atgofion lled-hunangofiannol yr awdur Dostoyevsky o Rwsia. Gwnaeth ef ei hun oroesi’r criw saethu o ganlyniad i ohirio dienyddiad dan law y Tsar. Ar lwyfan dilynwn hanes nifer o gymeriadau drwy gast a chorws ensemble, ond y prif gymeriad mewn gwirionedd yw Cerddorfa’r WNO, dan arweiniad Tomáš Hanus, Cyfarwyddwr Cerdd newydd y WNO. 

  Cenir yn Saesneg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 08/10/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 16:00
 • Fel yr awgryma’r enw mae Ensemble Mariinsky Stradivarius yn cynnwys y chwaraewyr llinynau gorau oll Theatr Mariinsky St Petersburg, yn perfformio ar gasgliad gwych o offerynau hanesyddol. Gyda’r cyfarwyddwr cerdd, a noddwr R17, Valery Gergiev yn arwain rhaglen gwbl Rwsiaidd, nid gor-ddweud yw datgan y bydd hwn yn rhywbeth hollol unigryw: noson unwaith mewn oes o chwarae llinynnau digyffelyb.

  Date: 10/10/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 19:30
 • Shostakovich 12    Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

  Mosolov    Iron Foundry

  Beethoven    Concerto Piano Rhif 5 (Ymerawdwr)

  Shostakovich       Symffoni Rhif 12 (Y Flwyddyn 1917)

  Arweinydd       Thomas Søndergård

  Piano        Igor Levit

  Comisiynwyd 12fed Comisiynwyd 12fed Shostakovich ‘The Year of 1917' ar gyfer 22ain Cyngres y Blaid Gomiwnyddol ac fe’i perfformiwyd am y tro cyntaf ym 1961, wedi’i chreu fel coffâd o Lenin a chwyldro 1917. Yn ei sgôr ballet Iron Foundry (1927) adeiladodd y cyfansoddwr Sofietaidd, Alexander Mosolov ffatri o fewn y gerddorfa, yn ymgorffori cerddoriaeth di-ramant, avant-garde y cyfnod ar ôl y chwyldro. 

  Date: 12/10/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall
  Time: 19:30
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  From the House of the Dead

  Janáček

  Wedi’i leoli mewn carchar clawstroffobaidd yn Siberia, mae cynhyrchiad David Pountney o From the House of the Dead yn gollage ysgogol o hanesion y carcharorion wrth iddynt adrodd pam y bu iddynt gael eu rhoi yn y carchar. Yn ystod cyfnod o ormes gwleidyddol, mae bob chwedl unigol yn archwilio’r eithafoedd yr aiff unigolyn i unioni cam. Daw llygedyn o obaith ar ffurf eryr mawr y mae’r carcharorion yn ei wella yn ofalus. Daw hyn yn symbol o Rwsia ond hefyd o ryddid ynddo’i hun. 

  Bu i Janáček seilio’r gerddoriaeth a’r libreto ar atgofion lled-hunangofiannol yr awdur Dostoyevsky o Rwsia. Gwnaeth ef ei hun oroesi’r criw saethu o ganlyniad i ohirio dienyddiad dan law y Tsar. Ar lwyfan dilynwn hanes nifer o gymeriadau drwy gast a chorws ensemble, ond y prif gymeriad mewn gwirionedd yw Cerddorfa’r WNO, dan arweiniad Tomáš Hanus, Cyfarwyddwr Cerdd newydd y WNO. 

  Cenir yn Saesneg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 12/10/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 19:30
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Eugene Onegin

  Tchaikovsky

  Mae Tatyana yn eneth ifanc o’r wlad sy’n argyhoeddedig mai Onegin yw dyn golygus ei breuddwydion. Pan mae’n datgan ei hymroddiad iddo drwy lythyr caru, mae’n ei gwrthod a’i chywilyddio. Mae Onegin yna’n hoetio ar ôl chwaer hynaf Tatyana sydd wedi dyweddïo. Mae hyn yn cychwyn cadwyn o ddigwyddiadau trasig. Ceir chwedl am gariad annychweledig a’r ffyrdd y gall byd y boneddigion wrthdaro’n drychinebus.

  Dyma opera fwyaf poblogaidd Tchaikovsky, ac mae’n seiliedig ar nofel Alexander Pushkin o’r un enw. Mae lleoliadau cefn gwlad syml a chlasurol yn cyferbynnu â golygfeydd yn yr ystafell ddawns hardd a gwisgoedd cyfoethog sy’n adlewyrchu byd y boneddigion yn y cyfnod. Mae’r hanes ingol hon yn arddangos y frwydr rhwng dyheadau’r galon a chonfensiwn cymdeithasol. Ceir hyn oll mewn cytganau ac ariâu hynod ramantus ac atgofus. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 13/10/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 19:00
 • Un o'r dramâu gorau erioed a’i hysgrifennwyd yn fuan cyn y chwyldro yn Rwsia, mae comedi Chekhov yn portreadu byd ar drothwy cynnwrf cymdeithasol. Mae'n astudiaeth ffraeth, tosturiol o ddiffygion dynoliaeth a'n gwrthodiad i wynebu'r hyn sydd o flaen ein llygaid. Mae'r ailweithio radical gan yr awdur Gary Owen a chyfarwyddwr Rachel O'Riordan yn gosod y ddrama yn y 80au cynnar ym Mhrydain, ar drothwy chwyldro arall - trefn Thatcher, a ysgubodd ymaith y consensws ar ôl y rhyfel a greodd y wlad yr ydym yn byw ynddo heddiw.

  Date: 13/10/2017 to 28/10/2017
  Venue: Theatr y Sherman / Sherman Theatre; Caerdydd / Cardiff
  Time: 14:00; 19:30
 • St Petersburg Symphony Orchestra - Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2017-18 gydag arweinydd Alexander Dmitriev ac unawdydd John Lill ar y piano. 

  Date: 17/10/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 19:30
 • 1917: wrth i Rwsia blymio i’r Chwyldro a’r tyrfaoedd yn llenwi’r strydoedd, eisteddodd y Sergei Prokofiev ifanc i lawr ac ysgrifennodd symffoni debyg i’r hyn fyddai Haydn a Mozart wedi ei hysgrifennu! 100 mlynedd yn ddiweddarach mae’r Symffoni Glasurol yn dal i fyrlymu â ffraethineb, egni a drygioni - diweddglo hyfryd i’r cyngerdd awr ginio cwbl Rwsiaidd hwn a’r cymar perffaith i Dumbarton Oaks, dynwarediad digyffro hyfryd Stravinsky o Bach. 

  Date: 18/10/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:15
 • Mae tymor 2106/17 y Gerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn cychwyn yn danllyd ac angerddol gyda From Russia…With Love (Gwener 20 Hydref)

  Date: 20/10/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David’s Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 19:30
 • Cafodd cerdd symffonig Shostakovich, Hydref, ei chomisiynu i ddathlu 50 mlynedd ers y chwyldro, ac mae’n wladgarol ac yn chwyldroadol ar yr un pryd. Drwy ddyfynnu deunyddiau o waith a gyfansoddodd pan oedd yn cael ei gondemnio gan y blaid, mae Shostakovich yn dangos ei feistrolaeth fel cyfansoddwr ynghyd â'i berthynas gymhleth â’r blaid gomiwnyddol.

  Date: 20/10/2017
  Venue: BBC Hoddinott Hall
  Time: 14:00
 • Y flwyddyn yw 1980, ac wrth i lygaid y gymuned ryngwladol droi tuag at Gemau Olympaidd Moscow, mae’r ddinas yn sgubo’i styrdoedd yn lân o gymeriadau annymunol cymdeithas. A hwythau wedi’u hanfon i’r cyrion, mewn hostel sy’n adfail, mae criw o ferched y stryd yn darganfod creulondeb, rhamant a’u breuddwydion.

  Date: 20/10/2017 to 28/10/2017
  Venue: Theatr Bute / Bute Theatre; Coleg Brenhinol Cerdd & Drama / Royal Welsh College of Music and Drama
  Time: 2.30; 19:30
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Khovanshchina

  Musorgsky

  Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, aiff Khovanshchina â ni’n ôl i Rwsia yn yr 17eg ganrif lle mae’r wlad mewn cythrwfl. Ymuna’r pendefig Khovansky â’r Hen Gredinwyr wrth iddynt wrthryfela yn erbyn diwygiad modern sy’n cael ei orfodi gan y Tsar. Wrth i uchelgeisiau personol a gwleidyddol gyfuno a gwrthdaro gyda grymoedd cyfansoddiadol a chrefyddol, bydd y frwydr am rym yn arwain at ganlyniadau marwol. 

  Daw David Pountney, Cyfarwyddwr Artistig y WNO, a Tomáš Hanus, y Cyfarwyddwr Cerdd newydd at ei gilydd ar gyfer yr adfywiad hwn o opera epig Musorgsky. Mae’n trin themâu fel gwleidyddiaeth, gwallgofrwydd a marwolaeth sydd mor berthnasol heddiw ag yr oedd mewn hanes. Wedi’u cyfuno â llwyfannu trawiadol a cherddoriaeth gorawl fythgofiadwy, addawa i fod yn ddigwyddiad na ellir ei golli yn Nhymor yr Hydref. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 24/10/2017
  Venue: Venue Cymru, Llandudno
  Time: 19:00
 • Mae Chwyldro yn y gwynt — ymunwch â’r P.A.R.A.D.E 

  Yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a robot awyr afreolus mae P.A.R.A.D.E yn wledd i’r llygaid wedi ei greu gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a’r artist Marc Rees.

  Ymunwch â ni tu allan wrth i’r protestiadau fagu stêm, y gorymdeithiau’n cyrraedd a’r areithwyr yn dringo i’r llwyfan – ond a yw popeth fel yr ymddengys?

  Date: 24/10/2017 to 25/10/2017
  Venue: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Time: 13:00; 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Eugene Onegin

  Tchaikovsky

  Mae Tatyana yn eneth ifanc o’r wlad sy’n argyhoeddedig mai Onegin yw dyn golygus ei breuddwydion. Pan mae’n datgan ei hymroddiad iddo drwy lythyr caru, mae’n ei gwrthod a’i chywilyddio. Mae Onegin yna’n hoetio ar ôl chwaer hynaf Tatyana sydd wedi dyweddïo. Mae hyn yn cychwyn cadwyn o ddigwyddiadau trasig. Ceir chwedl am gariad annychweledig a’r ffyrdd y gall byd y boneddigion wrthdaro’n drychinebus. 

  Dyma opera fwyaf poblogaidd Tchaikovsky, ac mae’n seiliedig ar nofel Alexander Pushkin o’r un enw. Mae lleoliadau cefn gwlad syml a chlasurol yn cyferbynnu â golygfeydd yn yr ystafell ddawns hardd a gwisgoedd cyfoethog sy’n adlewyrchu byd y boneddigion yn y cyfnod. Mae’r hanes ingol hon yn arddangos y frwydr rhwng dyheadau’r galon a chonfensiwn cymdeithasol. Ceir hyn oll mewn cytganau ac ariâu hynod ramantus ac atgofus. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 25/10/2017
  Venue: Venue Cymru, Llandudno
  Time: 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  From the House of the Dead

  Janáček

  Wedi’i leoli mewn carchar clawstroffobaidd yn Siberia, mae cynhyrchiad David Pountney o From the House of the Dead yn gollage ysgogol o hanesion y carcharorion wrth iddynt adrodd pam y bu iddynt gael eu rhoi yn y carchar. Yn ystod cyfnod o ormes gwleidyddol, mae bob chwedl unigol yn archwilio’r eithafoedd yr aiff unigolyn i unioni cam. Daw llygedyn o obaith ar ffurf eryr mawr y mae’r carcharorion yn ei wella yn ofalus. Daw hyn yn symbol o Rwsia ond hefyd o ryddid ynddo’i hun. 

  Bu i Janáček seilio’r gerddoriaeth a’r libreto ar atgofion lled-hunangofiannol yr awdur Dostoyevsky o Rwsia. Gwnaeth ef ei hun oroesi’r criw saethu o ganlyniad i ohirio dienyddiad dan law y Tsar. Ar lwyfan dilynwn hanes nifer o gymeriadau drwy gast a chorws ensemble, ond y prif gymeriad mewn gwirionedd yw Cerddorfa’r WNO, dan arweiniad Tomáš Hanus, Cyfarwyddwr Cerdd newydd y WNO. 

  Cenir yn Saesneg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Date: 26/10/2017
  Venue: Venue Cymru, Llandudno
  Time: 19:30
 • Ffilm: Ailadroddiad doniol o'r anhrefn ar ôl marwolaeth yr unbenwr Soviet gan dîm The Thick of It.

  Date: 27/10/2017 to 09/11/2017
  Venue: Chapter Arts Centre / Canolfan Gelfyddydau Chapter
 • Mae Chwyldro yn y gwynt — ymunwch â’r P.A.R.A.D.E 

  Yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a robot awyr afreolus mae P.A.R.A.D.E yn wledd i’r llygaid wedi ei greu gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a’r artist Marc Rees.

  Ymunwch â ni tu allan wrth i’r protestiadau fagu stêm, y gorymdeithiau’n cyrraedd a’r areithwyr yn dringo i’r llwyfan – ond a yw popeth fel yr ymddengys?

  Date: 28/10/2017 to 29/10/2017
  Venue: Pontio, Bangor
  Time: 19:30, 15:00
 • Cyngerdd awr ginio llawn bywyd yn agor gyda cherddoriaeth a ysgrifennwyd gan Prokofiev i gefnogi ymdrech rhyfel Rwsia ac yn gorffen yn y Colosseum trawiadol yn Rhufain wyneb yn wyneb â Spartacus Jan Van der Roost, yr uchaf ei barch o holl gaethweision Rhufain. Hanner ffordd rhwng Rwsia a Rhufain bydd y cyngerdd yn ymweld ag Efrog Newydd gyda Phillip Sparke a Lloegr yr ail ganrif ar bymtheg gyda Kenneth Hesketh.  

  Date: 01/11/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:15
 • The Hallé - Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2017-18, Neuadd Dewi Sant Caerdydd, gyda'r arweinydd Sir Mark Elder a'r unawdydd Sergio Castello-Lopez ar y clarinet.

  Date: 01/11/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 19:30
 • Comedi glasurol, dywyll Gogol wedi’i pherfformio gan yr actor arobryn Robert Bowman

  "... Mae Bowman yn crynhoi gwallgofrwydd yn berffaith wrth i ni ei wylio’n datgymalu o flaen ein llygaid a mynd yn ddyfnach i mewn i fyd ffantasi." - Western Mail

  Date: 02/11/2017 to 04/11/2017
  Venue: Chapter Arts Centre / Canolfan Gelfyddydau Chapter
  Time: 20:00
 • Mewn partneriaeth a'r Hafren, Drenewydd, mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Tachwedd 2 – Neuadd y Pentre Llandinam, Llandinam, Powys 

  Tachwedd 3 – Sefydliad Llanfair Caereinion

  Tachwedd 4 – Neuadd y Pentre Abermule

  Date: 02/11/2017 to 04/11/2017
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 06/11/2017
  Venue: St Hywyn's Church, Aberdaron, Gwynedd
  Time: 19:30
 • Ensemble pres dawnus sy’n defnyddio offerynnau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i gyfleu mor agos â phosibl synau cyfnod arall. Dyma yw Price Regent’s Band – a heddiw, wrth i Gymru goffáu canmlwyddiant Chwyldro Rwsia bydd y grŵp offerynnau cyfnod eithriadol hwn yn archwilio cerddoriaeth offerynnau pres y Rwsia Ymerodrol: byd coll rhamant, dwyster ac ysblander disglair.

  Date: 07/11/2017
  Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Time: 13:15
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 07/11/2017
  Venue: Criccieth Memorial Hall, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HD
  Time: 19:30
 • Mae’r pianydd Ivan Ilić yn cael clod am ei "restless, inquiring mind" (International Piano). Enillodd raddau mewn mathemateg a cherddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Berkeley cyn cipio Premier Prix yn y Conservatoire de Paris. Mae ei CD diweddaraf yn “spellbinding” chwedl BBC Music Magazine a chafodd adolygiadau cadarnhaol gan Fono Forum, The Independent, Diapason, The Sunday Times, La Tribune de Genève, The Washington Post, Classica, a Piano News.

  Date: 07/11/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 13:00
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 08/11/2017
  Venue: Theatr Twm o Nant, Denbigh
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 10/11/2017
  Venue: Neuaddydderwen, Rhosygilwen, SA43 2TW
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 11/11/2017
  Venue: Ceredigion museum, Aberystwyth, SY23 2AQ
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 16/11/2017
  Venue: Y Neuadd Les / The Welfare, Ystradgynlais
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach Opera Canolbarth Cymru yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 17/11/2017
  Venue: Dragon Theatre, Barmouth
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 18/11/2017
  Venue: Neuadd Dyfi, Aberdyfi / Aberdovey
  Time: 19:30
 • Galwodd Prokofiev ei ail ysgrifeniad eithafol o’r Concerto i’r Piano Rhif 2 a losgwyd yn ‘Rhif 4’, ac mae’n un o’r mwyaf cadarn a heriol yn holl repertoire y concerto i’r piano. Mae’r Rwsiaid yn dathlu eu Tsar newydd yng nghanol storm o ganu clychau ecstatig yng ngwaith epig Mussorgsky, Boris Godunov a bydd cyngerdd heddiw yn diweddu gyda gosodiad hudolus o hardd Stravinsky o Salm 150, yn y Symffoni Salmau.

  Date: 19/11/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 15:00
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 23/11/2017
  Venue: St Mary's Church, Hay on Wye, HR3 5EB
  Time: 19:30
 • Cerddorfa Opera Genedlaethol Cymru - Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2017-18 yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd wedi arwain gan Tomáš Hanus a mezzo-soprano Tara Erraught

  Date: 23/11/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Time: 19:30
 • Rhaglen: Shostakovich – Agorawd Dathlu; Prokofiev - Cyfres Lieutenant Kijé; Tchaikovsky - Symffoni Rhif2

  Date: 26/11/2017
  Venue: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd / St David's Hall, Cardiff
  Time: 15:00
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 30/11/2017
  Venue: Ammanford Miners' Welfare Theatre
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 01/12/2017
  Venue: Congress, Cwmbran
  Time: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Date: 03/12/2017
  Venue: Presteigne Assembly Rooms, LB8 2AD
  Time: 19:00