Beth sy 'mlaen


Holl Cerddoriaeth Ffilm Opera Drama Siarad Dawns Celf Ffotograffiaeth
 • Un o'r dramâu gorau erioed a’i hysgrifennwyd yn fuan cyn y chwyldro yn Rwsia, mae comedi Chekhov yn portreadu byd ar drothwy cynnwrf cymdeithasol. Mae'n astudiaeth ffraeth, tosturiol o ddiffygion dynoliaeth a'n gwrthodiad i wynebu'r hyn sydd o flaen ein llygaid. Mae'r ailweithio radical gan yr awdur Gary Owen a chyfarwyddwr Rachel O'Riordan yn gosod y ddrama yn y 80au cynnar ym Mhrydain, ar drothwy chwyldro arall - trefn Thatcher, a ysgubodd ymaith y consensws ar ôl y rhyfel a greodd y wlad yr ydym yn byw ynddo heddiw.

  Dyddiad: 13/10/2017 to 28/10/2017
  Lleoliad: Theatr y Sherman / Sherman Theatre; Caerdydd / Cardiff
  Amser: 14:00; 19:30
 • Y flwyddyn yw 1980, ac wrth i lygaid y gymuned ryngwladol droi tuag at Gemau Olympaidd Moscow, mae’r ddinas yn sgubo’i styrdoedd yn lân o gymeriadau annymunol cymdeithas. A hwythau wedi’u hanfon i’r cyrion, mewn hostel sy’n adfail, mae criw o ferched y stryd yn darganfod creulondeb, rhamant a’u breuddwydion.

  Dyddiad: 20/10/2017 to 28/10/2017
  Lleoliad: Theatr Bute / Bute Theatre; Coleg Brenhinol Cerdd & Drama / Royal Welsh College of Music and Drama
  Amser: 2.30; 19:30
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Khovanshchina

  Musorgsky

  Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, aiff Khovanshchina â ni’n ôl i Rwsia yn yr 17eg ganrif lle mae’r wlad mewn cythrwfl. Ymuna’r pendefig Khovansky â’r Hen Gredinwyr wrth iddynt wrthryfela yn erbyn diwygiad modern sy’n cael ei orfodi gan y Tsar. Wrth i uchelgeisiau personol a gwleidyddol gyfuno a gwrthdaro gyda grymoedd cyfansoddiadol a chrefyddol, bydd y frwydr am rym yn arwain at ganlyniadau marwol. 

  Daw David Pountney, Cyfarwyddwr Artistig y WNO, a Tomáš Hanus, y Cyfarwyddwr Cerdd newydd at ei gilydd ar gyfer yr adfywiad hwn o opera epig Musorgsky. Mae’n trin themâu fel gwleidyddiaeth, gwallgofrwydd a marwolaeth sydd mor berthnasol heddiw ag yr oedd mewn hanes. Wedi’u cyfuno â llwyfannu trawiadol a cherddoriaeth gorawl fythgofiadwy, addawa i fod yn ddigwyddiad na ellir ei golli yn Nhymor yr Hydref. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Dyddiad: 24/10/2017
  Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno
  Amser: 19:00
 • Mae Chwyldro yn y gwynt — ymunwch â’r P.A.R.A.D.E 

  Yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a robot awyr afreolus mae P.A.R.A.D.E yn wledd i’r llygaid wedi ei greu gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a’r artist Marc Rees.

  Ymunwch â ni tu allan wrth i’r protestiadau fagu stêm, y gorymdeithiau’n cyrraedd a’r areithwyr yn dringo i’r llwyfan – ond a yw popeth fel yr ymddengys?

  Dyddiad: 24/10/2017 to 25/10/2017
  Lleoliad: Canolfan y Mileniwm / Wales Millennium Centre
  Amser: 13:00; 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  Eugene Onegin

  Tchaikovsky

  Mae Tatyana yn eneth ifanc o’r wlad sy’n argyhoeddedig mai Onegin yw dyn golygus ei breuddwydion. Pan mae’n datgan ei hymroddiad iddo drwy lythyr caru, mae’n ei gwrthod a’i chywilyddio. Mae Onegin yna’n hoetio ar ôl chwaer hynaf Tatyana sydd wedi dyweddïo. Mae hyn yn cychwyn cadwyn o ddigwyddiadau trasig. Ceir chwedl am gariad annychweledig a’r ffyrdd y gall byd y boneddigion wrthdaro’n drychinebus. 

  Dyma opera fwyaf poblogaidd Tchaikovsky, ac mae’n seiliedig ar nofel Alexander Pushkin o’r un enw. Mae lleoliadau cefn gwlad syml a chlasurol yn cyferbynnu â golygfeydd yn yr ystafell ddawns hardd a gwisgoedd cyfoethog sy’n adlewyrchu byd y boneddigion yn y cyfnod. Mae’r hanes ingol hon yn arddangos y frwydr rhwng dyheadau’r galon a chonfensiwn cymdeithasol. Ceir hyn oll mewn cytganau ac ariâu hynod ramantus ac atgofus. 

  Cenir yn Rwsieg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Dyddiad: 25/10/2017
  Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno
  Amser: 19:00
 • Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

  From the House of the Dead

  Janáček

  Wedi’i leoli mewn carchar clawstroffobaidd yn Siberia, mae cynhyrchiad David Pountney o From the House of the Dead yn gollage ysgogol o hanesion y carcharorion wrth iddynt adrodd pam y bu iddynt gael eu rhoi yn y carchar. Yn ystod cyfnod o ormes gwleidyddol, mae bob chwedl unigol yn archwilio’r eithafoedd yr aiff unigolyn i unioni cam. Daw llygedyn o obaith ar ffurf eryr mawr y mae’r carcharorion yn ei wella yn ofalus. Daw hyn yn symbol o Rwsia ond hefyd o ryddid ynddo’i hun. 

  Bu i Janáček seilio’r gerddoriaeth a’r libreto ar atgofion lled-hunangofiannol yr awdur Dostoyevsky o Rwsia. Gwnaeth ef ei hun oroesi’r criw saethu o ganlyniad i ohirio dienyddiad dan law y Tsar. Ar lwyfan dilynwn hanes nifer o gymeriadau drwy gast a chorws ensemble, ond y prif gymeriad mewn gwirionedd yw Cerddorfa’r WNO, dan arweiniad Tomáš Hanus, Cyfarwyddwr Cerdd newydd y WNO. 

  Cenir yn Saesneg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

  Dyddiad: 26/10/2017
  Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno
  Amser: 19:30
 • Ffilm: Ailadroddiad doniol o'r anhrefn ar ôl marwolaeth yr unbenwr Soviet gan dîm The Thick of It.

  Dyddiad: 27/10/2017 to 09/11/2017
  Lleoliad: Chapter Arts Centre / Canolfan Gelfyddydau Chapter
 • Mae Chwyldro yn y gwynt — ymunwch â’r P.A.R.A.D.E 

  Yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a robot awyr afreolus mae P.A.R.A.D.E yn wledd i’r llygaid wedi ei greu gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a’r artist Marc Rees.

  Ymunwch â ni tu allan wrth i’r protestiadau fagu stêm, y gorymdeithiau’n cyrraedd a’r areithwyr yn dringo i’r llwyfan – ond a yw popeth fel yr ymddengys?

  Dyddiad: 28/10/2017 to 29/10/2017
  Lleoliad: Pontio, Bangor
  Amser: 19:30, 15:00
 • The Hallé - Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2017-18, Neuadd Dewi Sant Caerdydd, gyda'r arweinydd Sir Mark Elder a'r unawdydd Sergio Castello-Lopez ar y clarinet.

  Dyddiad: 01/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Amser: 19:30
 • Cyngerdd awr ginio llawn bywyd yn agor gyda cherddoriaeth a ysgrifennwyd gan Prokofiev i gefnogi ymdrech rhyfel Rwsia ac yn gorffen yn y Colosseum trawiadol yn Rhufain wyneb yn wyneb â Spartacus Jan Van der Roost, yr uchaf ei barch o holl gaethweision Rhufain. Hanner ffordd rhwng Rwsia a Rhufain bydd y cyngerdd yn ymweld ag Efrog Newydd gyda Phillip Sparke a Lloegr yr ail ganrif ar bymtheg gyda Kenneth Hesketh.  

  Dyddiad: 01/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Amser: 13:15
 • Comedi glasurol, dywyll Gogol wedi’i pherfformio gan yr actor arobryn Robert Bowman

  "... Mae Bowman yn crynhoi gwallgofrwydd yn berffaith wrth i ni ei wylio’n datgymalu o flaen ein llygaid a mynd yn ddyfnach i mewn i fyd ffantasi." - Western Mail

  Dyddiad: 02/11/2017 to 04/11/2017
  Lleoliad: Chapter Arts Centre / Canolfan Gelfyddydau Chapter
  Amser: 20:00
 • Mewn partneriaeth a'r Hafren, Drenewydd, mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Tachwedd 2 – Neuadd y Pentre Llandinam, Llandinam, Powys 

  Tachwedd 3 – Sefydliad Llanfair Caereinion

  Tachwedd 4 – Neuadd y Pentre Abermule

  Dyddiad: 02/11/2017 to 04/11/2017
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 06/11/2017
  Lleoliad: St Hywyn's Church, Aberdaron, Gwynedd
  Amser: 19:30
 • Mae’r pianydd Ivan Ilić yn cael clod am ei "restless, inquiring mind" (International Piano). Enillodd raddau mewn mathemateg a cherddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Berkeley cyn cipio Premier Prix yn y Conservatoire de Paris. Mae ei CD diweddaraf yn “spellbinding” chwedl BBC Music Magazine a chafodd adolygiadau cadarnhaol gan Fono Forum, The Independent, Diapason, The Sunday Times, La Tribune de Genève, The Washington Post, Classica, a Piano News.

  Dyddiad: 07/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Amser: 13:00
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 07/11/2017
  Lleoliad: Criccieth Memorial Hall, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HD
  Amser: 19:30
 • Ensemble pres dawnus sy’n defnyddio offerynnau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i gyfleu mor agos â phosibl synau cyfnod arall. Dyma yw Price Regent’s Band – a heddiw, wrth i Gymru goffáu canmlwyddiant Chwyldro Rwsia bydd y grŵp offerynnau cyfnod eithriadol hwn yn archwilio cerddoriaeth offerynnau pres y Rwsia Ymerodrol: byd coll rhamant, dwyster ac ysblander disglair.

  Dyddiad: 07/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dora Stoutzker Hall, Royal Welsh College of Music and Drama / Coleg Brenhinol Canolfan Cerdd a Drama Cymru
  Amser: 13:15
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 08/11/2017
  Lleoliad: Theatr Twm o Nant, Denbigh
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 10/11/2017
  Lleoliad: Neuaddydderwen, Rhosygilwen, SA43 2TW
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 11/11/2017
  Lleoliad: Ceredigion museum, Aberystwyth, SY23 2AQ
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 16/11/2017
  Lleoliad: Y Neuadd Les / The Welfare, Ystradgynlais
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach Opera Canolbarth Cymru yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 17/11/2017
  Lleoliad: Dragon Theatre, Barmouth
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 18/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dyfi, Aberdyfi / Aberdovey
  Amser: 19:30
 • Galwodd Prokofiev ei ail ysgrifeniad eithafol o’r Concerto i’r Piano Rhif 2 a losgwyd yn ‘Rhif 4’, ac mae’n un o’r mwyaf cadarn a heriol yn holl repertoire y concerto i’r piano. Mae’r Rwsiaid yn dathlu eu Tsar newydd yng nghanol storm o ganu clychau ecstatig yng ngwaith epig Mussorgsky, Boris Godunov a bydd cyngerdd heddiw yn diweddu gyda gosodiad hudolus o hardd Stravinsky o Salm 150, yn y Symffoni Salmau.

  Dyddiad: 19/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Amser: 15:00
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 23/11/2017
  Lleoliad: St Mary's Church, Hay on Wye, HR3 5EB
  Amser: 19:30
 • Cerddorfa Opera Genedlaethol Cymru - Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2017-18 yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd wedi arwain gan Tomáš Hanus a mezzo-soprano Tara Erraught

  Dyddiad: 23/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dewi Sant / St David's Hall, Caerdydd / Cardiff
  Amser: 19:30
 • Rhaglen: Shostakovich – Agorawd Dathlu; Prokofiev - Cyfres Lieutenant Kijé; Tchaikovsky - Symffoni Rhif2

  Dyddiad: 26/11/2017
  Lleoliad: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd / St David's Hall, Cardiff
  Amser: 15:00
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 30/11/2017
  Lleoliad: Ammanford Miners' Welfare Theatre
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 01/12/2017
  Lleoliad: Congress, Cwmbran
  Amser: 19:30
 • Mae Llwyfannau Bach OCC yn dod â syniad newydd i’r byd opera, gyda chyflwyniad ei berfformiadau siambr ficro cyntaf erioed a fersiwn newydd sbon o’r gomedi clasurol un act, The Bear. 

  Cyfansoddwyd yr opera yn 1967 yn seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw, ac mae’n dweud hanes y weddw, Madam Popova, sy’n galaru’n ddi-ddiwedd am ei gŵr nes i’r asiant tir bras ei wedd ond carismatig , Smirnov (“arth” y teitl) gyrraedd yn hawlio taliadau am ddyled. Mae’r emosiynau’n gryf ac mae’r ymgecru’n arwain at ornest, lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

  Dyddiad: 03/12/2017
  Lleoliad: Presteigne Assembly Rooms, LB8 2AD
  Amser: 19:00
Past Events