Beth sy 'mlaen: talk


Holl Cerddoriaeth Opera Drama Celf Ffilm Ffotograffiaeth Siarad Dawns
  • Mae Enthusiasm yn stori am fudo rhwng Merthyr Tudful a Wcráin; y 1860au hyd heddiw. Mae’r digwyddiad celfyddydol arloesol, rhyngddisgyblaethol, un-dydd yma yn dwyn ynghyd cerddorion, aelodau o'r gymuned, archifwyr a haneswyr i gymryd golwg radical ar gyfnod anadnabyddus hanesyddol sy'n cysylltu Merthyr a Chymoedd De Cymru i'r Donbas yn yr Wcráin ac yn gofyn sut y mae etifeddiaeth y gorffennol hwn yn parhau i atseinio yn ein tirwedd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol heddiw.

    Dyddiad: 01/07/2017
    Lleoliad: Redhouse, Old Town Hall, High Street, Merthyr, CF47 8AE
    Amser: 12:00
Past Events